Er hangt verandering van het voortgezet onderwijs in de lucht. De belangstelling voor vernieuwingsinitiatieven groeit. Veel mensen in het onderwijs zijn ervan doordrongen dat het huidige systeem teveel talent vermorst en onvoldoende motivatie voor lessen bij leerlingen funest is voor leren. Het wordt tijd voor meer ruimte voor de autodidactische leermachine.

Lees verder


Op 29 september 2021 hield pedagoog Gert Biesta bij het Nivoz een zeer inspirerende lezing over wereldgeoriënteerd onderwijs en de drie gaven van onderwijs.

Lees verder


In 2020 is de Agoroschool Xplore in Amsterdam gestart met ruim 60 leerlingen. In hun tweede jaar zijn ze verdubbeld en hebben nu een wachtlijst. Voor het schooljaar 2023/2024 is een nieuwe school gepland dat ruimte biedt voor ca. 500 leerlingen. Het vernieuwingsonderwijs van Agora zit flink in de lift. Reden om te gaan kijken.

Lees verder


  • Preview

    Wil je alvast kennismaken met het boek?

    Om een indruk te krijgen van het Wie durft deze school aan? kun je hier het overzicht bekijken van de hoofdstukken en de integrale tekst lezen van hoofdstuk 1.


    Download nu het Whitepaper

Over het boek

De samenleving vraagt om anders opgeleide jongeren. Dat is recentelijk versterkt door de coronacrisis. Denk aan het nut van aanleren van creativiteit en omgaan met onzekerheid. Leerlingen lijden onder een terreur van cijfers en toetsen en zijn onvoldoende gemotiveerd. Terwijl motivatie nu juist een onontbeerlijk ingrediënt is voor effectief leren. Docenten hebben te weinig vrije ruimte en ervaren een te grote werkdruk waardoor hun werkplezier afneemt.

Het kan anders, het kan beter. Als het systeem wordt ingericht op persoonlijke ontwikkeling en groei, eigenaarschap voor leerlingen in de keuze van workshops met docenten als gids in individuele maatwerkprogramma’s, krijg je een school als Stellalusat. Dit boek schetst hoe het anders kan in het voortgezet onderwijs en waarom. Aan het einde van boek resteert deze vraag: Welk schoolbestuur of welke directeur durft het aan om een school als Stellalusat aan te bieden?