De middelbare school gaat weer open

Gaan alle scholen terug naar het oude normaal of wordt er een begin gemaakt met het nieuwe normaal, zoals dat nodig is na corona?

De lockdown in de eerste golf was voor veel jongeren van de middelbare school nog wel te overzien. Een beetje langer vakantie. Eindelijk wat rust. In de tweede golf is het gevoel heel anders. Het thuiszitten en het alleen online les krijgen valt veel leerlingen zwaar. Als je in de leeftijd zit dat je de wereld wilt ontdekken, loskomen van je ouders en je energie bepaalt wordt door contacten met je vrienden en leeftijdsgenoten, dan voelt het opgesloten in de gevangenis. Maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Er is al een mooi schaatsweekeinde (lijkt alweer een eeuw geleden) geweest en parkweer het weekeinde erop. Maar belangrijker: de schooldeuren voor middelbare scholieren zijn weer open. Niet zoals het was, maar anders. Op veel voortgezet onderwijs (VO) scholen gaan leerlingen een dag in de week naar school en daarnaast nog online lessen. Bij Ayden op school gaat het echt anders. Ayden, 15 jaar, Havo 4: ‘Onze klas gaat twee dagen naar school. We hebben een totaal ander lesprogramma. We zitten de hele dag op een vaste plek. Soms op school, maar soms in een theater, een bioscoop, een congrescentrum, een hotel en soms bij een bedrijf. Iedere leerling heeft voor de schooldag een sneltest thuis gedaan. Als de test negatief is mag je naar school. Ook de docenten en externe begeleiders hebben de sneltest gedaan. Er wordt gelukkig niet meer gewerkt van uur tot uur een ander vak, maar in dagdelen. We werken aan vakoverstijgende thema’s en we lunchen met elkaar op de leslocatie. Spullen zijn beschikbaar. Om de beurt hebben een paar leerlingen corvee. Een ploeg bereidt de lunch voor en een andere ploeg ruimt op. We zitten niet de hele dag in rijtjes in een klaslokaal, maar er zijn veel verschillende werkvormen. We krijgen met een groepje een opdracht, die binnen een bepaalde periode afgerond moet worden. Er zijn instructie momenten, er is materiaal beschikbaar, leerlingen kunnen bellen, mailen, googlen en skypen voor informatie. Docenten van verschillende vakken hebben de opdrachten gemaakt en begeleiden met elkaar een groep. De thema’s hebben betrekking op grote maatschappelijke thema’s. Op het programma staan klimaatverandering, sociaal ondernemen en artificiële intelligentie. Bij klimaatverandering komen economie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde langs, maar ook Engels. Een van de opdrachten is een online interview in het Engels met David Wallace-Wells. ’Er is tijd voor persoonlijke ontwikkeling. De opdrachten zijn zo samengesteld dat er kennis wordt opgedaan die in het normale schoolprogramma past en er is aandacht voor socialisatie. De relatie met de samenleving en je als leerling verhouden tot anderen komt uitgebreid aan bod in de opdrachten en de wijze van werken. We maken een rijke schoolweek met twee rijke volle dagen.  Op welke school zit Ayden? Op Stellalusat. Zie www.stellalusat.nl

Michiel Verbeek, 7 maart 2021