De Staat van het Onderwijs 2022 mist onderbouwing van de 'harde boodschap'

De Inspectie pleit in de Staat van het Onderwijs 2022 voor focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. De afnemende leesvaardigheid uit de Pisa onderzoeken moet omgebogen worden. Voor wiskunde/rekenen is de trendbreuk al in 2015 ingezet. En voor Burgerschap zijn nog helemaal geen duidelijke competenties beschreven. Er mist een stevige onderbouwing voor de keuze van de Inspectie. Daardoor schuurt de focus op de basisvaardigheden met de maatschappelijke opgaven van het onderwijs die uitgebreid beschreven staan in het rapport.  


Klik hier om mijn artikel te lezen: 

https://www.michielverbeek.nl/nieuws/staat-van-het-onderwijs-2022-de-focus-op-de-basisvaardigheden-schuurt-met-de-breedte-van-de-maatschappelijke-opgaven-van-het-onderwijs/

 

Michiel Verbeek, 18 april 2022