Nieuws

Geef de autodidactische leermachine ruimte

Er hangt verandering van het voortgezet onderwijs in de lucht. De belangstelling voor vernieuwingsinitiatieven groeit. Veel mensen in het onderwijs zijn ervan doordrongen dat het huidige systeem teveel talent vermorst en onvoldoende motivatie voor lessen bij leerlingen funest is voor leren. Het wordt tijd voor meer ruimte voor de autodidactische leermachine.

Lees verder

Gert Biesta over wereldgeoriënteerd onderwijs

Op 29 september 2021 hield pedagoog Gert Biesta bij het Nivoz een zeer inspirerende lezing over wereldgeoriënteerd onderwijs en de drie gaven van onderwijs.

Lees verder

Xplore in Amsterdam verdient meer navolging

In 2020 is de Agoroschool Xplore in Amsterdam gestart met ruim 60 leerlingen. In hun tweede jaar zijn ze verdubbeld en hebben nu een wachtlijst. Voor het schooljaar 2023/2024 is een nieuwe school gepland dat ruimte biedt voor ca. 500 leerlingen. Het vernieuwingsonderwijs van Agora zit flink in de lift. Reden om te gaan kijken.

Lees verder

Zou de driejarige brugperiode in het regeerakkoord komen?

Bij een progressief centrum kabinet is de kans groot dat het advies van de Onderwijsraad voor een driejarige brugperiode in het nieuwe regeerakkoord komt. Het biedt een uitgelezen kans om een aantal hardnekkige problemen in het voortgezet onderwijs op te lossen. Maar een onjuiste invulling van die driejarige brugperiode zal de broodnodige onderwijsvernieuwing weer voor jaren op slot zetten.

Lees verder

De nieuwe minister van onderwijs

Als onderwijsvernieuwer Sjef Drummen de nieuwe minister van onderwijs zou worden dan weet hij precies wat zijn eerste daad zal zijn: een delta plan voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Lees verder

Onderwijsvernieuwing kan een bijdrage leveren aan een betere samenleving

De documentaire Klassen, het advies van de Onderwijsraad, het SER rapport over gelijke kansen, de ambtelijke scenario’s wijzen allemaal in één richting: het kan anders en het moet beter. Voor het onderwerp ‘motivatie voor lessen’ is ten onrechte nog onvoldoende aandacht.

Lees verder

Denk jij ook dat 24% van de 15-jarigen laaggeletterd is?

Is bijna een kwart van de 15-jarigen in Nederland laaggeletterd? Een op de vier 15-jarigen zou moeite hebben met het gebruiken van gedrukte en geschreven informatie om te functioneren in de maatschappij, om de eigen doelen te bereiken en om eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen. Klopt de conclusie wel? Nee, die klopt niet. De betere conclusie is: ruim 5% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs loopt het risico op laaggeletterdheid.

Lees verder

Het advies van de Onderwijsraad verdient een constructieve dialoog en docenten ruimte om een eigen differentiatiemodel te ontwikkelen

Er zijn hardnekkige problemen in het voorgezet onderwijs (VO), maar er wordt weinig urgentie gevoeld. Het advies van de Onderwijsraad van een driejarige brugperiode en een slim differentiatiemodel kan voor beweging zorgen. Het advies verdient een constructieve dialoog en meedenkkracht over differentiatiemodellen.

Lees verder

Laat scholen NPO-gelden inzetten voor een driejarige brugperiode van de Onderwijsraad

De Onderwijsraad heeft een gedurfd voorstel gedaan van een driejarige brugperiode en een nieuw differentiatiemodel. Het ministerie van OCW heeft in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heel veel geld beschikbaar gesteld. De kans is groot dat er niet zoveel geld nodig is voor het wegwerken van achterstanden. Laat het geld dat over is gebruikt worden voor scholen die al voorbereidingen willen plegen voor een driejarige brugperiode en een eigen differentiatiemodel.

Lees verder

De middelbare school gaat weer open

Gaan alle scholen terug naar het oude normaal of wordt er een begin gemaakt met het nieuwe normaal, zoals dat nodig is na corona?

Lees verder

Ouder nieuws