Nieuws

De ministers Dijkgraaf en Wiersma vergeten de belangrijkste maatregelen tegen het lerarentekort

De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma hebben in een Kamerbrief hun strategie tegen het lerarentekort aangegeven. Ze schrijven zelfs onorthodoxe maatregelen niet te schuwen. Maar helaas missen de belangrijkste maatregelen.

Lees verder

De school als inspirerende Tussenruimte

Voor veel leerlingen is school een noodzakelijk kwaad. Veel leerlingen zijn wel gemotiveerd om naar school te gaan vanwege de sociale contacten met andere kinderen en jongeren, maar veel leerlingen zijn niet gemotiveerd voor lessen. Leerlingen zijn jarenlang opgevoed om het diploma belangrijker te vinden dan de leerstof. Met als gevolg een enorme vlucht van het schaduwonderwijs (huiswerkbegeleiding, vakondersteuning, voorbereiding op toetsen en examens). Veel leerlingen brengen hun hele schoolperiode door in een klaslokaal met 25 tot 30 leeftijdsgenoten met één docent voor de groep. Terwijl er zoveel omstandigheden denkbaar zijn om ook met verschillende leeftijdsgroepen te leren en ervaren. De school is de tussenruimte tussen kind en volwassenheid. Is het niet bij uitstek de periode om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te ontdekken en een periode om te experimenteren?

Lees verder

De Staat van het Onderwijs 2022 mist onderbouwing van de 'harde boodschap'

De Inspectie pleit in de Staat van het Onderwijs 2022 voor focus op de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. De afnemende leesvaardigheid uit de Pisa onderzoeken moet omgebogen worden. Voor wiskunde/rekenen is de trendbreuk al in 2015 ingezet. En voor Burgerschap zijn nog helemaal geen duidelijke competenties beschreven. Er mist een stevige onderbouwing voor de keuze van de Inspectie. Daardoor schuurt de focus op de basisvaardigheden met de maatschappelijke opgaven van het onderwijs die uitgebreid beschreven staan in het rapport.

Lees verder

Kansenongelijkheid, Heckman’s vergelijking en het proefschrift van Karen Heij

Terugdringen van kansenongelijkheid staat hoog op de politieke agenda. Naast mooie teksten is er behoefte aan beleid en concrete acties. Marianne Junger en Monique L’Hoir schreven hierover op 3 april 2022 een mooi opiniestuk in de NRC. Ze waarschuwen voor vaak gekozen maatregelen die niet helpen en verwezen naar onderzoek van James Heckman. Het proefschrift van Karen Heij toont glashelder aan dat de huidige eindtoets (Citotoets) kansenongelijkheid bestendigt.

Lees verder

Een prachtig gesprek met Hans Fuchs

Hier mijn blog over inspirerend leiderschap in het onderwijs naar aanleiding van een prachtig gesprek van Jan Jaap Lubeek met Hans Fuchs

Lees verder

Plannen in het Coalitieakkoord niet voldoende om de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs te verminderen

In de televisieserie Scheefgroei over onderwijs heeft Sander Schimmelpenninck scherp in beeld gebracht dat opleiding en de sociaal-economische status van ouders voor een heel groot deel bepalend zijn voor de kansen van kinderen op school. De ongelijkheid wordt nog eens versterkt door de opkomst van het schaduwonderwijs. Voor kinderen van ouders met geld wel bereikbaar en voor kinderen met ouders met weinig geld onbereikbaar. Het moet anders!

Lees verder

Een nieuw verhaal voor het voortgezet onderwijs: de reis is belangrijker dan het reisdoel

Het traditionele voortgezet onderwijs kent hardnekkige problemen. De samenleving vraagt om anders opgeleide leerlingen. En steeds meer leerlingen worden onvoldoende begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Het wordt tijd voor een nieuw verhaal.

Lees verder

In 2022 kan het 30-jarig jubileum van het lerarentekort worden gevierd

Wanneer wordt eindelijk geaccepteerd dat het lerarentekort niet een kwestie is van weer een nieuw blik docenten opentrekken, maar dat de aantrekkelijkheid van de functie en daarmee het huidige onderwijssysteem aangepast moet worden? Laat de sector leren van nieuwe concepten en laat het ministerie ruimte bieden aan scholen die het roer om willen gooien.

Lees verder

Spoken Word van Myron Hamming

De Groninger stadsdichter Myron Hamming heeft een prachtige Spoken Word gemaakt naar aanleiding van het boek: Wie durft deze school aan?

Lees verder

Wie durft deze school aan, de film

Naast mijn boek Wie durft deze school aan? is er nu ook een film over het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Ouder nieuws