Nieuws

In 2022 kan het 30-jarig jubileum van het lerarentekort worden gevierd

Wanneer wordt eindelijk geaccepteerd dat het lerarentekort niet een kwestie is van weer een nieuw blik docenten opentrekken, maar dat de aantrekkelijkheid van de functie en daarmee het huidige onderwijssysteem aangepast moet worden? Laat de sector leren van nieuwe concepten en laat het ministerie ruimte bieden aan scholen die het roer om willen gooien.

Lees verder

Spoken Word van Myron Hamming

De Groninger stadsdichter Myron Hamming heeft een prachtige Spoken Word gemaakt naar aanleiding van het boek: Wie durft deze school aan?

Lees verder

Wie durft deze school aan, de film

Naast mijn boek Wie durft deze school aan? is er nu ook een film over het voortgezet onderwijs.

Lees verder

Geef de autodidactische leermachine ruimte

Er hangt verandering van het voortgezet onderwijs in de lucht. De belangstelling voor vernieuwingsinitiatieven groeit. Veel mensen in het onderwijs zijn ervan doordrongen dat het huidige systeem teveel talent vermorst en onvoldoende motivatie voor lessen bij leerlingen funest is voor leren. Het wordt tijd voor meer ruimte voor de autodidactische leermachine.

Lees verder

Gert Biesta over wereldgeoriënteerd onderwijs

Op 29 september 2021 hield pedagoog Gert Biesta bij het Nivoz een zeer inspirerende lezing over wereldgeoriënteerd onderwijs en de drie gaven van onderwijs.

Lees verder

Xplore in Amsterdam verdient meer navolging

In 2020 is de Agoroschool Xplore in Amsterdam gestart met ruim 60 leerlingen. In hun tweede jaar zijn ze verdubbeld en hebben nu een wachtlijst. Voor het schooljaar 2023/2024 is een nieuwe school gepland dat ruimte biedt voor ca. 500 leerlingen. Het vernieuwingsonderwijs van Agora zit flink in de lift. Reden om te gaan kijken.

Lees verder

Zou de driejarige brugperiode in het regeerakkoord komen?

Bij een progressief centrum kabinet is de kans groot dat het advies van de Onderwijsraad voor een driejarige brugperiode in het nieuwe regeerakkoord komt. Het biedt een uitgelezen kans om een aantal hardnekkige problemen in het voortgezet onderwijs op te lossen. Maar een onjuiste invulling van die driejarige brugperiode zal de broodnodige onderwijsvernieuwing weer voor jaren op slot zetten.

Lees verder

De nieuwe minister van onderwijs

Als onderwijsvernieuwer Sjef Drummen de nieuwe minister van onderwijs zou worden dan weet hij precies wat zijn eerste daad zal zijn: een delta plan voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Lees verder

Onderwijsvernieuwing kan een bijdrage leveren aan een betere samenleving

De documentaire Klassen, het advies van de Onderwijsraad, het SER rapport over gelijke kansen, de ambtelijke scenario’s wijzen allemaal in één richting: het kan anders en het moet beter. Voor het onderwerp ‘motivatie voor lessen’ is ten onrechte nog onvoldoende aandacht.

Lees verder

Denk jij ook dat 24% van de 15-jarigen laaggeletterd is?

Is bijna een kwart van de 15-jarigen in Nederland laaggeletterd? Een op de vier 15-jarigen zou moeite hebben met het gebruiken van gedrukte en geschreven informatie om te functioneren in de maatschappij, om de eigen doelen te bereiken en om eigen kennis en mogelijkheden te ontwikkelen. Klopt de conclusie wel? Nee, die klopt niet. De betere conclusie is: ruim 5% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs loopt het risico op laaggeletterdheid.

Lees verder

Ouder nieuws